Buradasın HİZMET VE ÜRÜNLER ! MEHMETÇİK YAŞAM SİGORTASI

MEHMETÇİK YAŞAM SİGORTASI

e-Posta Yazdır PDF

TSK MEHMETÇİK VAKFI ile Şirketimizin işbirliği neticesinde geliştirilen ve TSK Mehmetçik Vakfı’nın genel amaçlarına hizmet eden bir poliçedir. Sigortalı kişinin vefatı veya maluliyeti durumunda TSK Mehmetçik Vakfı’nın yaptığı ekonomik yardıma ilave olarak sigortalının kanuni varislerine veya kendisine tazminat ödenmesini sağlayan bir sigortadır. Bu poliçe ile Mehmetçiklerimize, sivil hayatta alabileceklerinin çok altında fiyatlarla, Mehmetçik Yaşam Sigortası yaptırma imkanı sağlanmıştır.

Mehmetçik Yaşam Sigortası Teminatları

 

1. Vefat Teminatı
2. Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet Teminatı

Bu teminatlar tüm TSK mensupları/emeklileri; silah altındaki er ve erbaşlar, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar, sivil ve uzman memurlar, astsubaylar, yedek subaylar, subaylar ile bu kişilerin eşlerini, askeri okul öğrencilerini ve TSK yararına faaliyet gösteren vakıflarda çalışan personeli ve eşlerini kapsar. 

Vefat Teminatı
Herhangi bir nedenle sigortalının poliçe süresi içinde vefatı sonucunda sigortalının kanuni varislerine ödenecek tutardır. Sigortalı eğer evliyse, eş ve çocukları, evli değilse anne ve babası birinci dereceden kanuni varisidir. Sigortalının vefatı durumunda poliçe sona erer.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
Poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucu sigortalının malul kalması durumunda aşağıda belirtilen maluliyet oranlarına göre sigortalıya ödenecek tutardır. Kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kati surette tespitini müteakip tazminat sigortalıya ödenir.
Her iki teminat aynı anda kullanılmaz.

Maluliyet Cetveli

İki gözün tamamen kaybı

%100

İki kol veya iki elin tamamen kaybı

%100

İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı

%100

Bir kol veya bir el ile beraber bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı

%100

Umumi felç

%100

Şifa bulmaz akıl hastalığı

%100

Kolun veya elin tamamen kaybı

Sağ %60 - Sol  %50

Omuz hareketinin tamamen kaybı

Sağ %25 - Sol  %20

Dirsek hareketinin tamamen kaybı

Sağ %20 - Sol  %15

Bilek hareketinin tamamen kaybı

Sağ %20 - Sol  %15

Baş parmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı

Sağ %30 - Sol  %25