Buradasın HİZMET VE ÜRÜNLER ! KREDİ KARTIM GÜVENDE SİGORTASI

KREDİ KARTIM GÜVENDE SİGORTASI

e-Posta Yazdır PDF

Kredi Kartım Güvende Sigortası çantanızda ya da cüzdanınızda taşıdığını tüm kredi kartlarınızı, kimliklerinizi, mücevheratlarınızı, cep telefonunuzu, nakit para ve seyahat biletlerinizi kapkaç/gasp neticesinde çalınma durumuna karşı teminat altına alan ve size asistans hizmetleri sağlayan bir güvencedir. Kredi Kartım Güvende Sigortası ile aynı zamanda sigortalının kaza neticesinde vefat etmesi veya sürekli sakat kalması durumlarında tazminat ödemesi yapılmakta, kaza neticesinde gereken tedavi masrafları karşılanmakta ve hukuki uyuşmazlıklarda dava masrafları güvence altına alınmaktadır.

Kredi Kartım Güvende Sigortası sizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır:

 • Ferdi kaza sigortası teminatı: Sizi beklenmedik kazalara karşı teminat altına alır:
   Yaşam kaybı,
   Sürekli sakatlık,
   Tedavi masrafları,
 • Hırsızlık / Kapkaç teminatı: Günlük yaşamınızda üzerinizde bulundurabileceğiniz kredi kartı, cüzdan, çanta kimlik belgeleri, cep telefonu, nakit para, seyahat biletleri ya da mücevharatların gasp veya kapkaç sonucunda çalınmasından doğan maddi zararlar, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerle (karakol zaptı) ispatlanması koşuluyla güvence altına alınır.
   Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport vb. kimlik belgeleri için tazmin edilecek bedel, sigortalının söz konusu belgeleri yeniden temin etmek için yapacağı belgelenmiş masraflardır.
   Teminat kapsamına giren bir olay sonucu seyahat biletlerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda bilet ücretlerinin karşılığı ödenir.
   Kredi kartları için tazmin bedeli ise, kötü niyetli kişiler tarafından kredi kartlarının kullanılması nedeniyle kartı veren kuruluş tarafından yaptırılan mevcut sigorta teminatına girmeyen ya da limitlerini aşan talepleri kapsar. Ancak Kredi kartı ile ilgili bir durumda sigortalının olayın gerçekleşmesini takiben en geç 6 saat içersinde kredi kartını veren kuruluşa ihbarda bulunduğunun belgelenmesi zorunludur.
 • Hukuksal koruma sigortası teminatı: Sigorta sözleşmesinin kapsadığı konularda, taraf olduğunuz hukuksal uyuşmazlıklarda, vekalet ücreti, dava masrafları gibi giderler teminat altına alınır.
 • Kredi kartı asistans: Kredi Kartım Güvende Sigortası’nın kapsamına dahil edilen aşağıdaki asistans hizmetlerinden tek bir telefon ile  tüm dünyada yararlanabilirisiniz:
   Yurtdışında Acil Nakit Avans
   Kayıp Bagajların Bulunması
   İletişim Masrafları (Çalıntı Kart Bildirimi)
   Yeni Kart Sipariş Hizmeti
   Çalıntı Kredi Kartlarının İptali
   Otel Faturaları İçin Avans Ödemesi
   Seyahat Biletleri Yenilemesi İçin Avans
   Acil Tıbbi Danışmanlık
   Acil Ambulans ve Tıbbi Nakil
   Yol Yardımı ve Çekici Hizmeti
   Konut Yardımı ve Çilingir Hizmeti
   İdari Asistans