Buradasın HİZMET VE ÜRÜNLER ! KREDİ BORCU ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI

KREDİ BORCU ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI

e-Posta Yazdır PDF

Kredi Borcu Ödeme Güvencesi Sigortası ürününüyle, kredi müşterilerinin iş durumlarına bağlı olarak İstek Dışı İşsizlik, Kritik Hastalıklar veya Geçici İş Göremezlik teminatlarından biri dahilinde bir riskle karşılaşmaları sonucu kredi borçlarının güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Bu ürün ile müşterilerimizin TEB'de bulunan konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri teminat altına alınabilmektedir.

Kredi Borcu Ödeme Güvencesi Sigortası aşağıdaki halleri teminat altına alır:

  • İstek Dışı İşsizlik – Bu teminat özel sektör çalışanlarına sunulmaktadır.
    Sigortalının işini kendi isteği dışında kaybetmesi durumunda Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile yapılan ve poliçede kredi numarası belirtilen kredi sözleşmesine istinaden sigortalının yapması gereken ödemeler, poliçede limitleri belirtilmiş olan tutara kadar, teminat altına alınır. Tazminattan yararlanabilmek için riskin gerçekleşmesinden sonra 2 aylık bekleme süresi uygulanır ve sigortalının İşsizlik Sigortası Ödeneğinden faydalanıyor olması gerekmektedir. İşsizliğin devam ettiği süre boyunca (bir defada azami 6 ay), her 30 günlük işsiz kalınan dönem için, sigortalının ödenmemiş kredi taksidi tazminat olarak ödenir. Poliçe süresince uygulanacak toplam tazminat süresi ise maksimum 12 ay olacaktır.
  • Kritik Hastalıklar – Bu teminat düzenli gelir getiren işi olmayanlar (dönemsel çalışanlar, çiftçiler vb.) ile emeklilere sunulmaktadır.
    Sigortalının, sigorta dönemi içinde kanser, kalp krizi, felç ve önemli organ nakli rahatsızlıklarından herhangi birini geçirmesi durumunda, poliçede kredi numarası belirtilen kredi sözleşmesinin hastalığı geçirdiği andaki ödenmemiş borç bakiyesi teminat altına alınmıştır.
  • Geçici İş Göremezlik – Bu teminat devlet memurları, işverenler ile kendi işinde çalışanlara sunulmaktadır.
    Sigortalının kaza ya da hastalık nedeniyle geçici olarak iş göremez hale gelmesi durumunda Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile yapılan ve poliçede kredi numarası belirtilen kredi sözleşmesine istinaden sigortalının yapması gereken ödemeler, poliçede limitleri belirtilmiş olan tutara kadar, teminat altına alınır. Tazminattan yararlanabilmek için riskin gerçekleşmesinden sonra 2 aylık bekleme süresi uygulanır ve sigortalının geçici iş göremezlik durumunu tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. İş göremezliğin devam ettiği süre boyunca (bir defada azami 6 ay), her 30 günlük dönem için, sigortalının ödenmemiş kredi taksidi tazminat olarak ödenir. Poliçe süresince uygulanacak toplam tazminat süresi ise maksimum 12 ay olacaktır.