Buradasın GEREKLİ BELGELER

HAYAT BRANŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

e-Posta Yazdır PDF

A-ÖLÜM, MALULİYET, TEDAVİ MASRAFLARI TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Sigortalının sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi durumunda, hak sahipleri tazminat talebinin değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen evrakların ilgili olanlarını Şirketimize ulaştırmasını rica ederiz.

 • Tazminat talebi ile ilgili dilekçe
 • Nüfus Müdürlüğü tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu
 • Defin ruhsatı ve gömme izin belgesi
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarında veraset ilamı
 • Gaiplik(ölüm tehlikesi altında kaybolma veya uzun süredir haber alınamama) halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararıv
 • Kaza sonucu vefat durumunda kaza tespit tutanağı
 • Maluliyet durumunda, maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten doktor raporu (Devlet/üniversite hastanesinden alınmış)
 • Kaza sonucu tedavi masrafları için, doktor raporu ve ilgili faturalar
 • Kaza sonucu gündelik tazminat ödenebilmesi için, kazaya ilişkin doktor raporu ve faturalar

B-BİRİKİM ÖDEMELERİ

İştira(satın alma) için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı

Vade gelimi (süre sonu) için gerekli evraklar;

 • İmzalı vade gelimi mektubu veya Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı

Fesih tazminatı için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı

C-İKRAZ ÖDEMELERİ (BİRİKİM ÜZERİNDEN BORÇ ALMA)

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks
 • Sigorta Ettiren T.C vatandaşı ise T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta Ettiren T.C vatandaşı değil ise veya Tüzel kişilik ise Vergi Kimlik numarası ve vergi dairesi adı